اتاق عمل در بیمارستان ها از حساس ترین نقاط است که بهداشت نوری در آن شرایط خاص خودش را دراد . پس تامین نور آن باید طبق استاندارد و رعایت اصول انجام گیرد. فناوری LED باعث شده تمام سیستم های اداری تجاری پزشکی و آموزشی به فکر تعویض روشنایی مجموعه خود باشند چرا که بهره وری این نوع روشنایی بالاتر بوده و در نتیجه در هزینه های مصرف انرژی تاثیر مثبتی خواهد داشت.