محصولات جدید

  سری چراغهای بالای آینه  

توان
شکل حباب
ولتاژ
جریان نامی
شارنوری
جایگزین فلورسنت
سرپیچ
ابعاد
تعداددرکارتن
کدسفارش

40w
----
230V
----
3400Lm
60W
----
595x42x65mm
20
357x