انتخاب چیپست(ChipSet)

تلفیق نقش و نور

تلفیق هندسه و نور

درایور جریان ثابت و ولتاژ ثابت

اعوجاج هارمونیکی یا THD

تولید به روش اکسترود

تولید بدنه چراغ

هوشمند سازی روشنایی

لوگو و طرح های سازمانی

قلک بروکس (طرح مشارکت در بهینه سازی مصرف انرژی برق)

انتخاب مدار تغذیه - راه انداز (Driver)

ضریب توان (Power Factor)

تولید به روش دایکاست

انتخاب صفحه منتشرکننده نور (Diffuser)

انتخاب مواد اولیه

تلفیق رنگ و نور

پنجره مجازی

سقف و دیوار کشسان

آسمان مجازی