خانواده اسپات

  سری فیکسچرهالوژن  

سری فیکسچرهالوژن

کاربردها

فروشگاه
هتل و رستوران
 مشخصات فنی سری فیکسچرهالوژن 

تنوع محصول

فیکسچرهالوژن

8 وات
600 لومن

فیکسچرهالوژن

10 وات
750 لومن